ENGLISH            
 
 
تمدید انتخاب واحد

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند ، انتخاب واحد در روزهای شنبه و یکشنبه 16و 17 بهمن ماه نیز برقرار میباشد.

 

پنجشنبه 7 بهمن 1395  10:22

تعداد بازديد از اين خبر : 1723