عنوان گروه آموزشی 5
نام هادی
نام خانوادگی آروین
رشته تحصيلي مهندسی مکانیک
مدرک تحصیلی دکتری
مرتبه استادیار
نوع استخدام قطعی
نوع همکاری تمام وقت
پست الکترونیکی h.arvin@iauboroujen.ac.ir