عنوان گروه آموزشی 9
نام تقی
نام خانوادگی جاودانی گندمانی
رشته تحصيلي مهندسی کامپیوتر
مدرک تحصیلی دکتری
مرتبه مربی
پست الکترونیکی t.javdani@iauboroujen.ac.ir