عنوان گروه آموزشی 9
نام بابک
نام خانوادگی سپاهی بروجنی
رشته تحصيلي مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
مرتبه مربی
پست الکترونیکی b.sepahi@iauboroujen.ac.ir