عنوان گروه آموزشی 8
نام محمود
نام خانوادگی کیوانی هفشجانی
رشته تحصيلي مهندسی عمران- سازه
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
مرتبه مربی
پست الکترونیکی m.keyvani@iauboroujen.ac.ir