عنوان گروه آموزشی 8
نام حمیدرضا
نام خانوادگی بگوردی
رشته تحصيلي مهندسی عمران- سازه
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
مرتبه مربی
پست الکترونیکی h.bagverdi@iauboroujen.ac.ir