عنوان گروه آموزشی 8
نام حسین
نام خانوادگی احمدوند
رشته تحصيلي مهندسی عمران- سازه
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
مرتبه مربی
پست الکترونیکی h.ahmadvand@iauboroujen.ac.ir