عنوان گروه آموزشی 7
نام بابک
نام خانوادگی کیوانی بروجنی
رشته تحصيلي مهندسی برق - قدرت
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
مرتبه مربی
پست الکترونیکی b.keyvani@iauboroujen.ac.ir