عنوان گروه آموزشی 7
نام سید مجتبی
نام خانوادگی شیروانی بروجنی
رشته تحصيلي مهندسی برق - قدرت
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
مرتبه مربی
پست الکترونیکی m.shirvani@iauboroujen.ac.ir