عنوان گروه آموزشی 7
نام میثم
نام خانوادگی اقتداری بروجنی
رشته تحصيلي مهندسی برق - قدرت
مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد
مرتبه مربی
پست الکترونیکی m.eghtedari@iauboroujen.ac.ir